SM „PROJEKTANT”

strona w budowie

Firma BEST SOLUTIONS jest w trakcie rozmów z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „PROJEKTANT” dotyczących rozpoczęcia szerokiej i długofalowej współpracy celem zapewnia obecnym i przyszłym mieszkańcom spółdzielni najnowocześniejszych produktów i usług związanych z innowacjami związanymi z bezpieczeństwem lokali mieszkalnych oraz infrastruktury osiedlowej.