Partnerzy

Przedsiębiorstwo Projektowo-Geodezyjne „PROGEZ” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Geodezyjne „PROGEZ” Sp. z o.o. na zlecenie i z upoważnienia Inwestora wyszukuje i nabywa odpowiedni teren, wykonuje wszelkie czynności formalno-prawne związane z nabyciem gruntu.

We własnym zakresie wykonuje niezbędne mapy i pomiary, przeprowadza cały cykl uzgodnień i spraw formalnych na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie w ramach zastępstwa inwestorskiego sprawuje nadzór nad realizowaną inwestycją.

Dbając o najwyższą jakość oferowanych usług Firma posługuje się profesjonalnym sprzętem geodezyjnym, uzyskując pomiar satelitarny. Podobnie przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wykorzystuje najnowsze programy komputerowe.

Firma „PROGEZ” realizuje zlecenia rzetelnie i w ustalonych terminach, o czym świadczyć mogą uzyskane referencje od Inwestorów.


Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o.

Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. – jest profesjonalną firmą realizującą zadania zlecone w zakresie:
– wykonywania audytu bezpieczeństwa przedsiębiorstw i innych obiektów,
– usług detektywistycznych,
– obrotu materiałami, środkami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, ochrony – osób i mienia
– działalności szkoleniowej.

Swoją skuteczność Instytut zawdzięcza wysokiej klasy specjalistom, posiadającym doświadczenie zdobyte w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych.

Głównym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu, jest głównie Polska Południowa – Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Instytut aspiruje do roli lidera w swoim zakresie działania, w tej części Polski.


ADMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k.

ADMA Development Sp. z o.o. Sp. k. powstała w 2016 roku. Jest Firmą rodzinną o kapitale polskim, stworzoną m.in. na potrzeby budowy inwestycji: Żmigrodzka Słoneczny Stok przy ul. Błogosławionej Karoliny Kózki i Żmigrodzkiej w Rzeszowie. Założycielami spółki są: Marian Adamczyk, Stanisław Adamczyk i Józef Adamczyk.

ADMA DEVELOPMENT to przede wszystkim rodzinna firma z wieloletnimi tradycjami budowlanymi, która w codziennej pracy wykorzystuje wiedzę swoich najlepszych specjalistów i bierze pełną odpowiedzialność za najwyższą jakość realizacji.

Od 17 lat założyciele spółki współpracują ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PROJEKTANT” w Rzeszowie realizując budowę ok. 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Os. Słoneczny Stok i osiedlach przyległych.