oferta branży security

– audyty bezpieczeństwa w zakresie mechanicznych i elektrotechnicznych systemów zabezpieczeń, ochrony fizycznej oraz przeciwpożarowej  (wykonywanie, analiza, doradztwo, rekomendacje),

– projektowanie i wykonywanie instalacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z różnymi torami powiadamiania oraz różnymi sposobami sygnalizacji zdarzeń (zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe: czujki ruchu realizujące niezależną detekcję w torze podczerwonym oraz mikrofalowym bądź dualnie, tj. jednocześnie
w torze podczerwonym i mikrofalowym; czujki stłuczenia szyby (szkła); czujki otwarcia, tzw. kontaktrony; czujki wibracyjne; przyciski i piloty napadowe,

– projektowanie i wykonywanie instalacji systemów sygnalizujących: możliwość wystąpienia pożaru (sensor dymu i temperatury), przekroczony próg graniczny stężenia gazów takich jak: tlenek węgla (czad), metan (gaz ziemny), LPG (propan-butan) oraz gazów usypiających (np. na bazie chloroform), a nawet zalania (np. powodzi, pękniętych rur wodno-kanalizacyjnych, przekroczenie stanu wody w zbiorniku),

– projektowanie i wykonywanie instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD) autonomicznych oraz sieciowych,

– projektowanie i wykonywanie Systemów Rejestracji Czasu Pracy (SRCP) autonomicznych oraz sieciowych,

– integracja SSWiN z (odpowiednio przygotowaną) instalacją oświetlenia oraz (jeśli występują i są kompatybilne) elektrycznymi: roletami/żaluzjami okiennymi, różnego rodzaju bramami, roletami, zamknięciami (np.wjazdowymi czy garażowymi),

– projektowanie i wykonywanie Systemów Telewizji Przemysłowej/Dozorowej (monitoring CCTV) w nowoczesnym standardzie IPTV,

– projektowanie i wykonywanie Systemów Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru (SAP/SSP),

– projektowanie i wykonywanie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i Ostrzegawczo-Nagłośnieniowych, w tym również pełniących funkcje komercyjne (DSO)

– projektowanie i wykonywanie różnego rodzaju systemów tzw. inteligentnego domu,

projektowanie i wykonywanie systemów domofonowych i wideodomofonowych,

– integracja powyższych systemów,

– okresowe serwisy konserwacyjne oraz rozbudowa w/wym. systemów,

– projektowanie i wykonywanie instalacji kablowej dla w/wym. systemów,

– projektowanie i wykonywanie sieci Ethernet (LAN-y),

– projektowanie i wykonywanie sieci strukturalnych (okablowania strukturalnego),

– projektowanie i wykonywanie pozostałych sieci oraz tras kablowych,

– przeprowadzanie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi w/wym. systemów,

– opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej,