oferta branży IT

– doradztwo w zakresie IT: pomoc w doborze komputerów (stacji roboczych) i ich podzespołów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych (drukujących, skanujących, kopiujących), urządzeń sieciowych, serwerów, dysków sieciowych (macierzy dyskowych), telefonii IP (VoIP) oraz różnego rodzaju oprogramowania,

– doradztwo w zakresie planów modernizacji, aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,

– sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,

– kompleksowa obsługa działu IT:

– bieżące dostosowywanie środowiska do potrzeb użytkowników (konfiguracja stacji roboczych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanujących, drukujących, konfiguracja dysków sieciowych oraz połączeń sieciowych),

– instalacja, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych, aplikacji oraz oprogramowania na komputerach (stacjach roboczych), laptopach, utrzymanie urządzeń drukujących i skanujących,

– wykonywanie bieżących i okresowych aktualizacji oprogramowania – przyczynienie się do zapewnienia aktualności oraz poprawności działania oprogramowania (zarówno systemów operacyjnych, jak i aplikacji),

– diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych, aplikacji oraz oprogramowania (w tym usuwanie usterek programowo-systemowych, i usterek sprzętu komputerowego),

– wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

– prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania oraz jego użytkowników (wykonywanie tzw. audytów zgodności),

– zarządzanie telefonią IT (VoIP), pocztą elektroniczną oraz infrastrukturą informatyczną i teleinformatyczną,

– współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.,

– nadzorowanie prawidłowości wykonanych napraw, kontrolowanie terminów przeglądów i konserwacji sprzętu, realizacji zleconych napraw sprzętu informatycznego oraz teleinformatycznego

– projektowanie i wykonywanie wszelkiego rodzaju serwisów internetowych, programów, aplikacji, itp.

– wykonywanie i sprzedaż systemów sprzedaży, tzw. point of sales,

– projektowanie i realizowanie wszelkiego rodzaju (niestandardowych) projektów informatycznych

– projektowanie i wykonywanie sieci Ethernet (LAN-y),

– projektowanie i wykonywanie sieci strukturalnych (okablowania strukturalnego),

– projektowanie i wykonywanie pozostałych sieci oraz tras kablowych,

– przeprowadzanie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi w/wym. urządzeń i oprogramowania,

– opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej,